ARQUITECTURA RACIONALISTA

ARQUITECTURA RACIONALISTA

Advertisements

A DOUTRINA DE TRUMAN, BIPOLARIZACIÓN E GUERRA FRÍA.

PLANTA DE ANÁLISE E COMENTARIO DE TEXTO HCO

TEXTO PROPOSTO: A DOCTRINA TRUMAN

Creo que Estados Unidos tiene el deber de ayudar a los pueblos libres que se resisten a ser esclavizados por minorías armadas o por presiones exteriores.

Creo que debemos ayudar a los pueblos libres a forjar su propio destino. Hay que buscar la semilla de los regímenes totalitarios a la miseria ya la indigencia (…)

Cada nación debe escoger entre dos tipos de vida opuestos. Uno reposa sobre la voluntad de la mayoría y se caracteriza por las instituciones libres, por un gobierno representativo, por elecciones libres, por la garantía del mantenimiento de las libertades individuales y por la ausencia de cualquier opresión política (…)

El otro reposa sobre la voluntad de una minoría impuesta por la fuerza a la mayoría. Se basa en el terror y en la opresión, tiene una prensa y una radio controladas, unas elecciones llamadas ?(así) y las libertades personales han sido suprimidas.

Los pueblos libres de todo el mundo esperan que nosotros les ayudamos a defender sus libertades. Creo que nuestra ayuda debe basarse esencialmente en un apoyo económico y financiero, indispensable para la estabilidad económica y por una vida política coherente …

Discurso del presidente Truman en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Marzo de 1947 (trad. Cast.).

CLASIFICACIÓN.-
HISTÓRICO X HISTORIOGRÁFICO Polo afastamento do autor ou non, respecto dos feitos narrados
PÚBLICO X PRIVADO Pola condición ou non, de político ou intelectual do autor
TEMÁTICA.-
POLÍTICA X ECONÓMICA SOCIAL OUTRAS
Citas que xustifican a temática do documento.- Ver o pé do documento, Discurso del presidente Truman en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
COORDENADAS TEMPORAIS.Inicio da Guerra Fría COORDENADAS ESPACIAIS.-EEUU/Europa/Tódolos continentes
AUTOR INDIVIDUAL AUTOR COLECTIVO AUTOR INSTITUCIONAL X
IDENTIDADE DO AUTOR.- Presidente dos EEUU trala morte deF.D. Roosevelt en 1945 de quén fora Vicepresidente. Saíu reelexido na seguinte lexislatura (1948-52).
IDEAS PRINCIPAIS (convertidas en titulares alternativos ao do propio documento): Trala victoria sobre as potencias do Eixe, víronse as claras diferenzas entre o sistema político, económico e social que querían para organizar a paz no mundo EEUU e os seus aliados respecto do sistema que pretendía levar a cabo a URSS e os seus aliados. Mentras os EEUU eran defensores do sistema capitalista, a Unión Soviética quería impoñer o sistema socialista. (Ver “Contexto”). A “Doctrina Truman” é, pois, a expresión ideolóxica do papel hexemónico dos EEUU como superpotencia no mundo de despois da II G.M.
ANÁLISE DO TEXTO (Subraiado do texto proposto con anotacións marxinais).-

1º parágrafo: Compromiso dos EEUU cos pobos libres .“Creo que los EEUU tienen el deber de ayudar a los pueblos libres que se resisten a ser esclavizados…”.

2º parágrafo: Metodoloxía da axuda á autodeterminación dos pobos. “Hay que buscar la semilla de los regímenes totalitarios, a la miseria y a la indigencia”).

3º y 4º parágrafos: Elección polas nacións entre dous cosmovisións socio-políticas: rexímes democráticos (3º párrafo) y rexímes socialistas (4º párrafo).”Cada nación debe escoger entre dos tipos de vida opuestos. Uno … se caracteriza … por un gobierno representativo, por elecciones libres, por la garantía del mantenimiento de las libertades individuales “.”El otro … Se basa … en la opresión, tiene una prensa y una radio controladas, … y las libertades personales han sido suprimidas.”

5º parágrafo: A natureza económico-financieira da axuda norteamericana. “ Creo que nuestra ayuda debe basarse esencialmente en un apoyo económico y financiero, indispensable para la estabilidad económica y por una vida política coherente”.

COMENTARIO EXTERNOBIPOLARIZACIÓN E GUERRA FRÍA

INTRODUCCIÓN:

Roto o entendemento dos vencedores da II GM, Europa quedaba dividida por un “telón de aceiro” que separaba os exércitos occidentais do exército soviético (Ver item 12 do test A II GUERRA MUNDIAL E A ORGANIZACIÓN DA PAZ) con todo o que esto significaba de condicionante para o exercicio da soberanía dos países ocupados militarmente. Neste contexto, e dada a total destrucción bélica do continente, a Doutrina Truman establecía unha relación causal desta miseria coa extensión dos rexímes totalitarios na postguerra e, en consecuencia, daba sentido á natureza económica e financieira do apoio (cfr., Plano Marshall)que os EEUU deberían prestar aos países que decidiran conservar as institucións da preguerra (Ver item 19 do test A II GUERRA MUNDIAL E A ORGANIZACIÓN DA PAZ).

DESENVOLVEMENTO:

A Doutrina Truman estaba dirixida aos pobos libres (de tradición liberal); é dicir segundo este texto, a un grupo homoxéneo de países caracterizados pola regular celebración de eleccións para a formación de gobernos representativos da vontade maioritaria dos seus cidadáns. Sen embargo, segundo a percepción da superpotencia soviética (cfr., Informe Jdanov) esos supostos pobos libres non constituían un grupo tan homoxéneo; ben ao contrario, estaban formados por EEUU, como forza dirixente,con seus aliados Francia e Reino Unido, por Estados con colonias en referencia a Bélxica eHolanda, por reximes antidemocráticos e reaccionarios como Grecia e Turkía ou por países dependentes económicamente en Oriente Medio, de Iberoamérica e deAsia, como China.(Extractos dos textos propostos para a avaliación)

Este agrupamento dos Estados arredor das grandes superpotencias deu lugar a unha tensión político diplomática permanente entre os dous bloques, capitalista e socialista,que periódicamente se focalizaba en puntos quentes ou en abertos conflictos militares de extensión subrexional. Exemplos foron, as guerras deCorea,Vietnam e do Congo, as invasións de Hungría e Checoslovaquia ou o bloqueo de Berlín, a construcción do Muro de Berlín e a crise dos misiles deCuba. (Ver items 11, 13, 14 e 15 do Test O MUNDO NA 2ª 1/2 DO S. XX: DESCOLONIZACIÓN E BIPOLARIZACIÓN). En definitiva, a bipolarización ideolóxica (liberalismo vs comunismo) e económica (área do dólar/Plano Marshall vs COMECON, área do rublo) das superpotencias, USA e URSS, alcanzaba necesariamente, no seu carácter de cosmovisións excluíntes, a formalización de bloques militares, OTAN vs Pacto de Varsovia e viceversa. (Ver items 17 e 18 do test A II GUERRA MUNDIAL E A ORGANIZACIÓN DA PAZ)

CONCLUSIÓN:

Ao remata-la 2ª GM só hai duas superpotencias a escala mundial. A súa influencia territorial é consecuencia da súa gran capacidade demográfica e industrial como sen dúbida tamén do seu monopolio nuclear (Ver item 16 do test O MUNDO NA 2ª 1/2 DO S. XX: DESCOLONIZACIÓN E BIPOLARIZACIÓN). Así se entrou nunha situación denominada de guerra fría, concepto que designa o estado de desconfianza, de rivalidade, de tensión e amenazas entre as dous superpotencias,EEUU y URSS, pero sin chegar nunca a un enfrentamento directo.(Ver 2º parágrafo do Contexto “A BIPOLARIZACIÓN DAS SUPERPOTENCIAS”.

Unha frase de Einstein (“No sé cómo será la Tercera Guerra Mundial, pero sí sé cómo será la cuarta: con palos y piedras.”) é moi ilustrativa do carácter disuasorio dunha guerra nuclear: significaria no mellor dos casos, voltar as oríxes da humanidade.

IDANOVISMO, BIPOLARIZACIÓN E GUERRA FRÍA.


PLANTA DE ANÁLISE E COMENTARIO DE TEXTOHCO

TEXTO PROPOSTO: LA DOCTRINA JDÀNOV

Las potencias que actúan en el teatro mundial se han agrupado en dos campos distintos: el campo imperialista y antidemocrático, por un lado, el antiimperialista y democrático, de otro.

EEUU es la fuerza dirigente en el campo imperialista, aliados con ellos estabaFrancia e Inglaterra …, estados con colonias como Bélgica y Holanda …, países con regímenes antidemocráticos y reaccionarios como Turquía y Grecia, países que dependen política y económicamente de los EEUU, como los deOriente Medio, América del Sur y China. La finalidad principal del campo imperialista es el fortalecimiento del imperialismo, la preparación de una nueva guerra imperialista, la lucha contra el socialismo y la democracia, el apoyo a todos los regímenes y movimientos antidemocráticos y profascistas.

El otro campo está integrado por las fuerzas antiimperialistas y democráticas. Su fuerza radica en la URSS y las nuevas democracias.

El campo antiimperialista se basa en el movimiento obrero y en los movimientos democráticos de todos los países, en los partidos comunistas hermanos, en los luchadores de los movimientos de liberación de los países colonialesdependientes. El objetivo de este campo es la lucha contra el peligro de una nueva guerra imperialista y contra la expansión imperialista

Discurso del Andrei Jdànov en la Conferencia de Fundación de la Kominform, 1947.


CLASIFICACIÓN.-
HISTÓRICO X HISTORIOGRÁFICO Polo afastamento do autor ou non, respecto dos feitos narrados
PÚBLICO X PRIVADO Pola condición ou non, de político ou intelectual do autor
TEMÁTICA.-
POLÍTICA X ECONÓMICA SOCIAL OUTRAS
Citas que xustifican a temática do documento.- Ver o pé do documento, Discurso del Andrei Jdànov en la Conferencia de Fundación de la Kominform, 1947
COORDENADAS TEMPORAIS.Inicio da Guerra Fría COORDENADAS ESPACIAIS.-EEUU/Europa/Tódolos continentes
AUTOR INDIVIDUAL AUTOR COLECTIVO AUTOR INSTITUCIONAL X
IDENTIDADE DO AUTOR.- Andrei Jdànov, político soviético e ideólogo do estalinismo entre 1934-1948
IDEAS PRINCIPAIS (convertidas en titulares alternativos ao do propio documento): Trala victoria sobre as potencias do Eixe, víronse as claras diferenzas entre o sistema político, económico e social que querían para organizar a paz no mundo EEUU e os seus aliados respecto do sistema que pretendía levar a cabo a URSS e os seus aliados. Mentras os EEUU eran defensores do sistema capitalista, a Unión Soviética quería impoñer o sistema socialista. (Ver “Contexto”). A “Doctrina Jdanov” é, pois, a expresión ideolóxica do papel hexemónico da URSS como superpotencia no mundo posterior á II G.M.
ANÁLISE DO TEXTO (Subraiado do texto proposto con anotacións marxinais).-

1º parágrafo: Bipolarización das superpotencias .“Las potencias que actúan en el teatro mundial se han agrupado en dos campos distintos”.

2º parágrafo: O bloque capitalista (imperialista): Aliados dos EEUU e obxectivo finalista “EEUU es la fuerza dirigente en el campo imperialista…La finalidad principal del campo imperialista es …la lucha contra el socialismo y la democracia”).

3º y 4º parágrafos: O bloque comunista da URSS e das democracias populares (3º párrafo, “Su fuerza radica en la URSS y las nuevas democracias”): Composición e obxectivo finalista (4º párrafo, “El campo antiimperialista se basa en el movimiento obrero…en los partidos comunistas hermanos… en los luchadores de los movimientos de liberación de los países coloniales”.”El objetivo de este campo es la lucha contra el peligro de una nueva guerra imperialista”).

COMENTARIO EXTERNOBIPOLARIZACIÓN E GUERRA FRÍA

INTRODUCCIÓN:

Roto O entendemento dos vencedores da II GM, Europa quedaba dividida por un “telón de aceiro” que separaba os exércitos occidentais do exército soviético (Ver item 12 do test A II GUERRA MUNDIAL E A ORGANIZACIÓN DA PAZ) con todo o que significaba de condicionante para o exercicio da soberanía dos países ocupados militarmente. Neste contexto e dada a total destrucción bélica do continente, a Doutrina Truman establecía unha relación causal desta miseria coa extensión dos rexímes totalitarios na postguerra e, en consecuencia, daba sentido á natureza económica e financieira do apoyo (cfr., Plano Marshall)que os EEUU deberían prestar aos países que decidiran conservar as institucións da preguerra (Ver item 19 do test A II GUERRA MUNDIAL E A ORGANIZACIÓN DA PAZ).

DESENVOLVEMENTO:

Rematada a Conferencia de fundación da Kominform en sustitución da antiga Komintern (Internacional Comunista) celebrada en Polonia, o Discurso de A. Jdanov recoñecendo a división en bloques ou campos ideolóxicos nas relacións internacionais, inaguraba o chamado idanovismo, unha resposta maniquea (de bos/de malos), tan característica de tódolos actores da Guerra Fría á Doutrina Truman: os PPCC daEuropa oriental deberían pechar fías arredor das políticas daURSS e se rachaba a colaboración coa socialdemocracia e a burguesía; ao tempo, os PPCC da Europa ocidental con participación gubernamental endurecían a súa linea política para non ser cualificados de aliados obxectivos dos imperialistas. .(fonte wikipedia: Jdanov e Kominform).

Este agrupamento dos Estados arredor das grandes superpotencias deu lugar a unha tensión político diplomática permanente entre os dous bloques, capitalista e socialista,que periódicamente se focalizaba en puntos quentes ou en abertos conflictos militares de extensión subrexionais. Exemplos foron, as guerras deCorea,Vietnam e do Congo, as invasión de Hungría e Checoslovaquia ou o bloqueo de Berlín, a construcción do Muro de Berlín e a crise dos misiles deCuba.(Ver items 11, 13, 14 e 15 do Test O MUNDO NA 2ª 1/2 DO S. XX: DESCOLONIZACIÓN E BIPOLARIZACIÓN).En definitiva, a bipolarización ideolóxica (liberalismo vs comunismo) e económica (área do dó lar/Plano Marshall vs COMECON) das superpotencias, USA e URSS, alcanzaba necesariamente, no seu carácter de cosmovisións excluíntes, a formalización de bloques militares, OTAN vs Pacto de Varsovia e viceversa.(Ver items 17 e 18 do test A II GUERRA MUNDIAL E A ORGANIZACIÓN DA PAZ)

CONCLUSIÓN:

Ao remata-la 2ª GM só hai duas superpotencias a escala mundial. A súa influencia territorial é consecuencia da súa gran capacidade demográfica e industrial como sen dúbida tamén do seu monopolio nuclear (Ver item 16 do test O MUNDO NA 2ª 1/2 DO S. XX: DESCOLONIZACIÓN E BIPOLARIZACIÓN). Así se entrou nunha situación denominada de “guerra fría”, concepto que designa o estado de desconfianza, de rivalidade, de tensión e amenazas entre as dous superpotencias,EEUU y URSS, pero sin chegar nunca a un enfrentamento directo entre elas.(Ver 2º parágrafo do Contexto “A BIPOLARIZACIÓN DAS SUPERPOTENCIAS”.

Unha frase de Einstein (“No sé cómo será la Tercera Guerra Mundial, pero sí sé cómo será la cuarta: con palos y piedras.”) é moi ilustrativa do carácter disuasorio dunha guerra nuclear: significaria no mellor dos casos, voltar as oríxes da humanidade.

GUÍA DE ARQUITECTURA DE VIGO 1930-2000.

GUÍA DE ARQUITECTURA DE VIGO. 1930-2000.

FERNANDO AGRASAR QUIROGA

VANGUARDIAS Y PRIMERA MODERNIDAD

La arquitectura que, por primera vez, reflejó las formas de modernidad, en los años de la Segunda República, expresó el nuevo ideario en la supresión de cualquier elemento decorativo tradicional, las intersecciones de volúmenes nítidos, el predominio de las líneas compositivas horizontales y la inclusión de piezas de evocación naval e industrial. Estas formas arquitectónicas se resolvieron, sorprendentemente, con un material tradicional: el granito. Una buena parte de los edificios de la primera modernidad viguesa ejecutan en piedra sus fachadas. Esto implica la convivencia de un material tradicional con formas y soluciones constructivas pensadas para el acero y el hormigón. Esta extraña unión generó interesantes soluciones: aplacados, fachadas autoportantes, reinterpretaciones modernas de elementos tradicionales y la inquietante lectura simultánea de los valores significativos del material tradicional construyendo formas vinculadas a la iconografía de las vanguardias. Esta peculiaridad de la arquitectura local en la ciudad ofreció una nueva manera de conciliar las nuevas formas modernas con lo existente.

De los diecisiete edificios seleccionados en el primer grupo de esta guía sólo uno de ellos es una obra pública, lo que muestra un panoramaen el que la ciudad afronta unos tiempos de profundos cambios confiada en su propio impulso y en la liberta y decisión con la que ciudadanos y arquitectos encararon la necesidad de abrazar la modernidad.

RELACIÓN DE EDIFICIOS REPRESENTATIVOS

HISTORICISMO Y REGIONALISMO

La arquitectura construida en Vigo que reflejó lenguajes historicistas o regionalistas, desde el año 1930, se distribuye en dos periodos. el primero se situaría en el tránsito entre las décadas de los años 20 a los 30 y el segundo, tras el parentesis de la eclosión moderna en los años de la Segunda República, se prolongará desde la postguerra hasta los primeros años cincuenta. Esta será una auténtica edad de oro para las arquitecturas nolstálgicas, ya que las exigencias expresivas de la Dictadura rechazaban cualquier aproximación al discursos moderno.

El tránsito del racionalismo a la involución historicista, motivado por el clima político y social de los años 40, ofrece episodios en los que se puede apreciar toda la violencia de la imposición y la crudeza de la aceptación de las nuevas exigencias. El edificio García Albo, en la esquina de Gran Vía con Urzáiz, muestra una composición racionalista desfigurada por pórticos dóricos y remates neobarrocos, componiendo un duro testimonio de las circunstancia de la arquitectura en aquel tiempo.

Además de la arquitectura elaborada por los profesionales establecidos en la ciudad, a lo largo de los años 40, otros autores, como Antonio PalaciosRomualdo MadariagaPascual Bravo, construyeron obras que inmediatamente pasaron a ser elementos referenciales del paisaje urbano vigués. La consideración de estas obras con las firmadas por arquitectos locales permite establecer un paralelo, en aquellos años de aislamiento y culturalmente pobres, entre la arquitectura elaborada en la ciudad y la producida en otros ámbitos.

RELACIÓN DE EDIFICIOS REPRESENTATIVOS

INCORPORACIÓN AL MOVIMIENTO MODERNO

Tras una prolongada postguerra comienzan, a finales de los años cincuenta, a construirse algunas piezas que retoman el ideario moderno, filtrado a través de los dificiles y escasos contactos con el exterior, ya sean viajes o publicaciones. Algunos personajes que protagonizaron la etapa racionalista de los años 30, como Jenaro de la FuenteFrancisco Castro, proyectaron importantes piezas modernas en este periodo, pero el grueso de la mejor producción corresponde a arquitectos que comenzaban sus carreras, como Xosé Bar BóoDesiderio Pernas.

Este nuevo periodo moderno se abre con un edificio de viviendas deJenaro de la Fuente, del año de 1954, aunque la obra que mejor ejemplifica esta recuperación del discurso moderno es el edificio Plastibar, de Xosé Bar, de 1957. La presencia de la arquitectura vinculada al Movimiento moderno, aún con ciertas heterodoxias, se prolonga hasta el comienzo de la década de los 70. De aquellos años hemos podido seleccionar un nutrido grupo de edificios de indudable interés, que coinciden, paradójicamente, con la etapa más desafortunada y especulativa del desarrollo urbano de Vigo.

En el trabajo de nuestros arquitectos, a lo largo de los años setenta, son numerosas las referencias a con la forma y materiales arquitecturas foráneas, de las que se toman pautas formales y organizativas, a las que se suma una clara preocupación, que abandera Xosé Bar, por vincular la arquitectura moderna de la propia tradición.

RELACIÓN DE EDIFICIOS REPRESENTATIVOS

ARQUITECTURAS TRAS LA CRISIS DEL PENSAMIENTO MODERNO

La arquitectura construida en Vigo desde los primeros años setenta hasta nuestros días presenta un complejo panorama estilístico y crítico iniciado con la reactivación del ciclo arquitectónico moderno. La arquitectura de los últimos 30 años acompaña, con puntualidad cronológica, a las sucesivas ideas y realizaciones surgidas en el panorama internacional, como el diálogo de la Historia, la revalorización de los valores vernáculos, el valor de la forma, la expresión tecnológica o las nuevas abstracciones formales. En el contexto gallego, algunas posibles direcciones de orientación arquitectónica resultan fructíferas, y arrojan varias notables realizaciones, mientras otras se contemplan como ajenas y difícilmente traducibles a la realidad local.

Las cuestiones que desencadenaron la crisis del pensamiento moderno pasan a protagonizar las intenciones de proyecto de las nuevas arquitecturas, como la relación con las características físicas y culturales del lugar, con lo cual se mantienen los rasgos diferenciadores que desde los años 30 distinguen la arquitectura local de sus referentes internacionales.

En las tres últimas décadas es posible observar un cambio sustancial con respecto a otros periodos. La nueva organización del Estado y el desarrollo de infraestructuras y equipamientos han generado el encargo de un número de arquitecturas públicas impensables en otras épocas. En consecuencia, las mayores inversiones en las piezas arquitónicas y la libertad creadora que en muchos casos, frente a las limitaciones del encargo privado, permite la arquitectura institucional, generan un grado mayor de experimentación.

RELACIÓN DE EDIFICIOS REPRESENTATIVOS

FICHA DE FITOS ARQUITECTÓNICOS VIGO (1930-2000).

NOME: Edificio Galoya
DATA: Fecha proyecto: 1934
AUTOR: Arquitecto Romualdo Madariaga
SITUACIÓN: Porta do Sol.
TRAZOS:

FICHA DE FITOS ARQUITECTÓNICOS DE VIGO (1930-2000).

FITOS ARQUITECTÓNICOS DE VIGO (1930-2000).
NOME: Edificio R.B.
DATA: Fecha proyecto: 1933
AUTOR: Francisco Castro Represas.
SITUACIÓN: Rúa Colón con Marqués de Valladares
TRAZOS:

MANUEL GÓMEZ ROMÁN

FICHA BIOGRAFICA DE PERXONAXES HISTÓRICOS:

NOME DO ACTOR.- Manuel Gómez Román.

CIRCUNSTANCIAS HISTÓRICAS: 
RESEÑA BIOGRAFICA:

Fontes bibliográficas

e

recursos web.-

IDENTIDADE.- Fue un arquitecto español.
COORDENADAS VITAIS.- Nacido en Vigo (Pontevedra) en 1875 y fallecido en esta misma ciudad en 1964.
ORIXE FAMILIAR.- Con una honda afición desde niño por la piedra labrada, comienza en Madrid la carrera de arquitecto, que abandona bruscamente en 1896 por su temperamento bohemio, artístico y rebelde, que le lleva a enfrentarse con un profesor.

Durante estos años se dedica a la construcción y a dar clase de dibujo en una academia fundada por él. En 1914 retoma la carrera de Arquitectura, empujado fundamentalmente por su amigo y mentor Antonio Palacios Ramilo, y la concluye en 1917, con 41 años de edad.

ESTUDIOS E FORMACIÓN.-
CURRICULUM PROFESIONAL.-
IDEOLOXÍA.-
PRODUCCION LITERARIA.-

Etiquetas:,
Publicado en CURSO 2º BACH C/D, CURSO 4º ESO